De naam VARIIS staat voor de samenwerking van ‘Connettersi’ met ‘Artzadvies’. VARIIS betekent kleurrijk, divers.  

Na ruim tien jaar samenwerking in het gedachten goed van de transculturele benadering heeft deze werk- denkwijze, methodiek een naam gekregen. De kracht van VARIIS is dat het op meerdere niveaus tegelijk ondersteuning en deskundigheidsbevordering biedt, n.l. op uitvoerend-, management-, strategisch- en bestuursniveauadvies. Hiermee sluit het aan bij Human talent. 

Waar VARIIS Apeldoorn gestart is als project, staat VARIIIS nu voor een label dat valt onder de Symion coöperatie U.A. Partners in Human Talent.

Logo VARIIS - Tekst rechts (2)        logo_Symion-humantalent (1)     Dialoog gesprek tussen professionals en vertegenwoordigers uit de migranten samenleving              varis-89

 

www.artzadvies.nl    www.variis.nl     www.symion.nl