Connettersi heeft in samenwerking met Artzadvies afgelopen jaren gewerkt aan een werkwijze, methodiek, waarmee de meerwaarde van verschillen wordt ervaren. Deze methodiek is de basis van alle producten van Connettersi.

Het programma ‘Trans Culturele Diversiteit’ doet een beroep op de intrinsieke motieven van deelnemers. Het bewust zijn van de persoonlijke identiteit, de persoonlijke normen en waarden, schept ruimte om die van anderen in en breder perspectief te zien.
Aan de hand van modellen worden inzichten herkenbaar, te benoemen, daarmee ontstaat er ruimte om inzichten te her-eiken. De basis van de methodiek wordt gevormd door de vier interventies, die staan voor de vier dagdelen die het vraagt om het geheel te doorgronden.  De dialoog is vormt een rode draad door het programma.
Meer weten? bel met 06-83941788