Connettersi

Connettersi biedt deskundigheid in  vraagstukken rond culturele verschillen in het sociaal domein, zorg en welzijn. Dit doet zij door middel van; Advies aan organisaties, Advies aan cultuur specifieke groepen, Trainingsprogramma’s

 

Succes formule

Connettersi gaat uit van gelijkwaardigheid waarbij ieders identiteit er toe doet.  Door te focussen op overeenkomsten en ruimte te bieden aan verschillen ontstaan nieuwe kansen.

 

De stuwende kracht achter Connettersi

Inspirator en drijvende kracht achter ‘Connettersi’ is Marrie Stoffer. Zij houdt van uitdagingen en vernieuwing en is een dynamisch denker. De gevoeligheid voor culturele overeenkomsten en verschillen is geworteld in de diversiteit in Nederland. De verschillen op het Nederlandse platteland. Zo ontdekte werd zij zich bewust  van de invloed van omgevingsfactoren op het gedrag  van mensen.

Deze ervaringen bleek waardevol in de intensieve contacten met migranten gezinnen in Almere. De ervaringen van de groepsvorming in de plattelandscultuur bleken herkenbare patronen te hebben met de cultuur specifieke groepen in Almere. Systemische zijn veel overeenkomsten.

Door als een antropoloog, vanuit een niet weten,  vragen te stellen ontstaat er ruimte voor verfrissende inzichten en eerlijke en oprechte ontmoetingen. Dit draagt bij aan succeservaringen.

Connettersi is Italiaans voor “in verbinding stellen met/tot”, toekomst gericht. De verbinding met Italië is de dochter van Marrie die daar meer dan 10 jaar woont. Door haar dochter  is ze nauw betrokken bij de mooie én moeizame kanten van het verbinden van culturen.

2015-08-05 15.44.45