Onderzoek migranten zorgvragers en werkzoekenden

In samenwerking met Symion, partners in Human talent, wordt een drieledig onderzoek gedaan. Bestaand uit een nulmeting in organisaties, interviewen van (potentiële) zorgvragers en medewerkers of werkzoekenden in de zorg. Resultaat is een advies aan de opdrachtgevende organisaties hoe zij de kwaliteit van zorg voor zorgvragers met een migratie verleden kunnen verbeteren.

 

Studiereis Rabat / Marokko 

Met o.a. bezoek aan een dovenschool, een opvanghuis voor kinderen en jongeren zonder thuisbasis. Een hartelijk ontvangst bij een bejaard echtpaar (80 jr.) die zelfstandig woonden met ondersteuning van een inwonende dochter. Een binnenkijkje bij een ‘conferentie’ over gelijkwaardigheid en respect tussen bevolkingsgroepen. Ook de straat bood veel indrukken, zoals de markt waar een 8 jarig wordt aangesproken op het pikken van een appel. Hoewel de woorden niet te verstaan waren, was de boodschap helder.

DSC03995  DSC03876  DSC03965    DSC03963

VARIIS Apeldoorn,

‘kwaliteit van leven verbindt Apeldoorn’. In dit project doorlopen teams van verschillende zorgaanbieders, uit verschillende sectoren, parallel aan elkaar, het programma ‘Transculturele benadering van diversiteit’.  Per module worden de inzichten besproken met een vertegenwoordiging van de migranten samenleving. meer weten? contact gegevens zie contact

2014-10-22 14.57.19       2014-10-22 15.02.55    2014-10-22 14.57.36

VIP-Almere

VIP-Almere (Verenigd Intercultureel Platform) is als burgerinitiatief ontstaan en is inmiddels een stichting die thema gericht vraagstukken uit de kleurrijke samenleving onder de aandacht brengt van organisaties waar redelijkerwijs een antwoord van worden verwacht. Zorg en welzijn is een belangrijk thema. Kijk op www.vip-almere.nl

Zorg  uit handen geven In het tijdschrift CMG , Cultuur – Migratie – Gezondheid, een uitgave van Mikado en Pharos, 2010. nieuwsgierig? klik op de titel en lees.

Droomhuis in Almere,  Een woon- zorgvoorziening ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en families, in plaats van voor cliënten en familiesystemen. (meer lezen klik op titel).

De scriptie ‘begrijpt u?!over communicatie met voor ouders en cliënten waarvoor Nederlands een tweede taal is. De scriptie maakt de lezer bewust van knelpunten die vaak over het hoofd worden gezien in de PR voor anderstaligen en laag geletterden. (meer lezen klik op titel)